2015-09-20 11:00 #0 av: Leffe

Väddö är ett av Waxholmsbolagets snabbgående fartyg.

Fartyget byggdes 1992 vid Oskarshamns Varv och har längden 37,7 meter och bredden 7,5 meter. Väddö är byggd i lättmetall. Stäven har ett visir som fungerar som öppningsbar port.

Väddö tar 340 passagerare varav 176 får plats i salongen.

Snabbgående fartyg? ja Väddö kommer upp i 22 knop.