2015-09-20 12:41 #0 av: Bettan

M/S Södertörn byggdes 1969 på Marinteknik Verkstads AB i Öregrund.

Fartyget beställdes av Waxholmsbolaget och fick namnet Östan. Rederi AB Runmarö Kanal köpte fartyget 1995 och hon fick då namnet Södertörn. Rederiet har entrepenörsavtal med Waxholmsbolaget.

Fartygets längd är 29,78 meter och bredden 5,9 meter. Djupgåendet är på 1,2 meter. Hastigheten för fartyget är 20 knop. Fartyget tar 230 passagerare, men för en kortare resa får 245 stycken följa med.