2017-01-09 14:54 #0 av: Jimmy.L

Skärgårdstrafiken får fortsatt höga betyg av resenärerna med en kundnöjdhet på över 90 procent. Samtidigt har inkomna synpunkter ökat markant de senaste två åren.

http://www.skargarden.se/manga-synpunkter-men-nojda-kunder/