2017-01-09 18:31 #0 av: Jimmy.L

Under helgen började en av Waxholmsbolagets båtar att ta in vatten. Tusentals liter rann in innan läckan upptäcktes. Någon fara för att båten skulle sjunka förelåg dock inte.

http://www.skargarden.se/tusentals-liter-vatten-lackte-in-i-waxholmsbat/