2017-01-17 07:59 #0 av: Jimmy.L

Sedan januari 2016 är Riddarfjärden trafikerad av pendelbåtslinje 85. För att avlasta Slussen medan gång- och cykelbroarna byggs om kommer båtlinjen 2018 att få en ny brygga vid Riddarholmen.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pendelbatslinje-85-ska-avlasta-slussen