2017-04-21 07:54 #0 av: Jimmy.L

Kommunen stänger in kryssningsbåten Stella Polaris i Inre hamn.

– Jag trodde att kommunen ville utveckla besöksnäringen, inte motarbeta.Säger Anders Håfström, skeppare på kryssningsbåten Stella Polaris, som nu får sin verksamhet kraftigt begränsad när kommunen ändrar broöppningstiderna.

http://nwt.se/karlstad/2017/04/21/turismforetag-motarbetas

Kommunen slår tillbaka:

– Vi har anpassat tiderna för broöppningen efter honom. Och sjötrafiken måste också anpassa sig efter biltrafiken, säger Håkan Eriksson, gatuchef i Karlstads kommun.

http://nwt.se/karlstad/2017/04/21/tiderna-anpassade-efter-honom