2017-09-23 19:27 #0 av: Jimmy.L

I somras uppmärksammade en privatperson att det privatägda fartyget M/S Kung Carl Gustaf hissade en så kallad tretungad flagga i aktern. Nu får de en uppläxning av en statsheraldiker vid Riksarkivet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/m-s-kung-carl-gustaf-hissade-militarflagg