2018-06-14 07:19 #0 av: Jimmy.L

Sedan starten för pendelbåten Sjövägen, linje 80, år 2013 har antalet resande ökat kraftigt. Enligt landstingets prognoser kommer ökningen inte att avta. Idag beslutar landstinget att utöka linjen med åtta bryggor vid bland annat Norra Djurgårdsstaden och Danderyd, med start 2020.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pendelbaten-sjovagen-utokas-med-atta-bryggor