2018-09-28 21:58 #0 av: Jimmy.L

I den pågående upphandlingen av sjötrafiken i Stockholms skärgård har landstinget valt att avsäga sig risken för direkta maskinskador, en risk som istället hamnar på operatörerna. Upplägget bryter mot rådande praxis och utsätter operatörerna för stora svårigheter. Ett rederi har nu valt att dra sig ur upphandlingen.

http://www.skargarden.se/stora_risker_for_operatorerna_i_nya_sjotrafikupphandlingen/