2020-01-13 07:30 #0 av: Jimmy.L

I november såg skärgårdstrafiken till Limön ut att vara hotad till sommaren 2020, sedan upphandlingarna fått avbrytas. Nu har läget förändrats och ett avtal är undertecknat där även Furuvik finns kvar som stopp.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/skargardstrafiken-till-limon-och-furuvik-sakrad