2020-02-14 13:09 #0 av: Jimmy.L

Nyligen fick Peter Larsson, deltidsboende på Skäret utanför Ingmarsö, vetskap om att några fastboende på Ingmarsö fått en enkät från region Stockholm om sjötrafiken. – De frågar bara fastboende utan ens ett vettigt urval. Bara ett tiotal har fått den av 150 boende. Om bara en pensionär som aldrig nyttjar trafiken får den blir det inte ett representativt urval, säger han.

http://www.skargarden.se/enkaten-kommer-inte-ge-nagonting/